Ανέλαβε τα καθήκοντα της η νέα μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ πρέσβης Μαρία Θεοφίλη
17.09.17