Αρχική arrow ΕΛΛΑΔΑ arrow «Κωδικός: Αλ Καπόνε» στο Μαξίμου
«Κωδικός: Αλ Καπόνε» στο Μαξίμου Εκτύπωση E-mail
15.01.11

Στη λογική αντιμετώπισης του... Αλ Καπόνε - ο οποίος πιάστηκε για φοροδιαφυγή κι όχι για τη σκληρή εγκληματική του δράση - κινείται το Μαξίμου για τους πολιτικούς που πλούτισαν παράνομα. Με εντολή του Γ. Παπαν­δρέου, το ΣΔΟΕ έχει αρχίσει σαφάρι ελέγχων σε πολιτικούς που άλλα δηλώνουν κι άλλα έχουν.

Ηχηρά ονόματα που υπηρέτησαν σε υψηλές θε­σμικές θέσεις βρίσκονται στο στόχαστρο των ελέγχων. Ταυτοχρόνως, στο στόχαστρο μπαί­νουν επιχειρηματίες - τρεις εξ αυτών, σύμφω­να με πληροφορίες, είναι μεγάλα «ψάρια» - οι οποίοι έχουν εντοπιστεί σε δύο ακόμη μεγάλα μέτωπα:

 
♦ Στους 14.000 (!) μεγαλοϊδιοκτήτες που δεν δήλωναν την ακίνητη περιουσία τους, συνολι­κά πάνω από 14 δισ. ευρώ, και τώρα ελέγχονται από την εφορία καθώς τους εντόπισε το σύστη­μα Taxis.
 
 
♦ Στα 30.000 άτομα που είχαν αποκρύψει εισο­δήματα από καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτε­ρικού για να αποφύγουν τη φορολόγηση των τό­κων και σε 70.000 επαγγελματίες και επιχειρή­σεις που δεν έχουν αποδώσει ΦΠΑ.
 
Ήδη πολιτικοί, μεταξύ των οποίων κάποιοι που δεν είχαν απασχολήσει την επικαιρότητα για σκάνδαλα, ερευνώνται. Βρίσκονται και στα δύο κόμματα εξουσίας και ελέγχονται για την περιου­σία που απέκτησαν και τους τραπεζικούς λογαρι­ασμούς τους, αλλά και για τη συμμετοχή τους σε off-shore εταιρείες.
 
Για τις έρευνες ο πρωθυπουργός έχει δώσει το «πράσινο φως» με την εντολή «δεν με απασχολεί για κανέναν, να πάνε φυλακή», ενώ πλήρως ενή­μερος είναι ο πρόεδρος της Ν.Δ. Αντ. Σαμαράς, ακόμη και για μεγάλα ονόματα της παράταξής του. Τα ονόματα όσων ελέγχονται είναι στη διά­θεση του «Π», αλλά, εξ αιτίας του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα που απαγορεύει τη δημο­σιοποίησή τους, δεν τα δημοσιεύουμε.
 
Στοιχεία – φωτιά
 
Ένας πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, από τους πιο γνωστούς και πιο προβεβλημένους, βρίσκε­ται ήδη υπό προχωρημένη έρευνα και σύντομα θα υπάρξουν αποτελέσματα - οι πληροφορίες λένε το αργότερο σε έναν μήνα. Τον καίνε στοι­χεία - φωτιά από ελεγκτικές αρχές της Κύπρου και των ΗΠΑ, στις οποίες απευθύνθηκε το ΣΔΟΕ, για off-shore στο όνομα δικών του με μεγάλα ακίνητα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, επιβαρυντικά στοιχεία προκύπτουν από τις έρευ­νες του ΣΔΟΕ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία της Χάγης για τα υποβρύχια και τις φρεγάτες.
 
Εκτός από τον εν λόγω πολιτικό, το όνομα του οποίου έχει ακουστεί πολλές φορές, οι έρευνες αφορούν βουλευτές εν ενεργεία και πολιτικούς επώνυμους που μέχρι σήμερα δεν έχουν απα­σχολήσει για σκάνδαλα και παράνομους χρηματισμούς. Τουλάχιστον δέκα ελέγχονται εξονυχι­στικά. Άλλοι για αθέμιτο πλουτισμό κι άλλοι για φοροδιαφυγή και απόκρυψη περιουσίας.
 
Η μεγαλύτερη έρευνα αφορά πολιτικό της Ν.Δ. που διετέλεσε σε σημαντικά κυβερνητικά πόστα. Ψάχνουν τον ίδιο και μέλη της οικογένειάς του για ακίνητα των οποίων δεν δικαιο­λογείται η απόκτηση, αλλά και για κίνηση λο­γαριασμών που δεν μπορεί να αιτιολογηθεί. Η έρευνα, λένε αρμόδιες πηγές, έχει ήδη βγάλει λαβράκια.
 
Στις έρευνες εμπλέκονται και δύο βουλευτές της Ν.Δ., από τους πιο προβεβλημένους. Και οι δύο ερευνώνται βάσει ανώνυμων καταγγελιών στο ΣΔΟΕ.
 
♦ Στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για γυναίκα, της οποίας θα ανοιχθούν οι λογαριασμοί, και γί­νεται διασταύρωση στοιχείων βάσει του «Πόθεν Έσχες» της, που περιέχει μικρό ποσό εισοδήμα­τος.
 
♦ Στον άλλο, με μεγάλη περιουσία (όνομα ηχηρό και από μεγάλο πολιτικό τζάκι), τον οποίο ερευνά και εξεταστική, ο έλεγχος αφορά φοροδιαφυγή και φορολογικές παραβάσεις.
 
Παράλληλα, έρευνες γίνονται και για άλλους πολιτικούς, από τους πιο γνωστούς, ύστερα από καταγγελίες για αθέμιτο πλουτισμό ή για περιου­σία που είναι άγνωστο πώς προέκυψε. Πρόκει­ται για πρώην υπουργούς και από τα δυο μεγά­λα κόμματα, οι οποίοι χειρίστηκαν χαρτοφυλάκια σημαντικά, όπως της Άμυνας και της Εργασίας (αρκετά παλιότερα).
 
Οι έρευνες που γίνονται από το ΣΔΟΕ – με τη συνδρομή, όπου χρειάζεται, των εισαγγελικών αρχών – αποσκοπεί στη στοιχειοθέτηση κατηγοριών εις βάρος τους για φορολογικές παραβά­σεις και ξέπλυμα, ώστε να προχωρήσουν και να μην πέσουν στον τοίχο της παραγραφής για τους πολιτικούς για ποινικά αδικήματα άλλης φύσε­ως. Να πάνε στη Δικαιοσύνη, δηλαδή, κατά το πρότυπο του Τάσου Μαντέλη.
 
Επίσης στον κλοιό του ΣΔΟΕ έχουν μπει και τρεις μεγάλοι επιχειρηματίες της χώρας, στο πλαίσιο έρευνας που θα επεκταθεί και σε άλ­λους. Ο ένας είναι γνωστός εφοπλιστής, με τε­ράστια περιουσία και άλλες δραστηριότητες, ο δεύτερος επιχειρηματίας βεληνεκούς με υψηλά πρόστιμα σε εκκρεμότητα στο υπουργείο, που έχει ασχοληθεί και με ΜΜΕ, και ο τρίτος δραστη­ριοποιείται στον χώρο των πετρελαίων, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα.
 
Όλη αυτή η κινητοποίηση των φορολογικών, ελεγκτικών και εισαγγελικών αρχών έρχεται πα­ράλληλα με την αναζήτηση των πολιτικών που θα παραπεμφθούν για το σκάνδαλο της Sie­mens. Έπειτα από έναν χρόνο, περίπου, λει­τουργίας της εξεταστικής της Βουλής και ενώ η προθεσμία παράδοσης του πορίσματος λήγει στις 20 Ιανουαρίου, οι ηγεσίες των δυο μεγάλων κομμάτων αναζητούν... εξωθεσμικά τους φταί­χτες του σκανδάλου.
 
Το κλίμα και οι υπάρχουσες πληροφορίες δεί­χνουν ότι τη νύφη θα πληρώσουν τα καμένα πο­λιτικά χαρτιά. Δηλαδή οι άνθρωποι τους οποίους ήδη τα κόμματά τους τούς έχουν ρίξει στο πυρ το εξώτερον. Εξ ου και οι έρευνες κινούνται βάσει των ελέγχων των ορκωτών λογιστών στα «Πόθεν Έσχες» τους. Τα σενάρια για το τι μέλλει γενέ­σθαι είναι δύο:
 
♦ Το ένα αναφέρει ότι η εξεταστική θα παρα­πέμψει συγκεκριμένα πρόσωπα στην προανα­κριτική της Βουλής ζητώντας περαιτέρω διερεύ­νηση της υπόθεσης.
 
♦ Το άλλο λέει ότι στο πόρισμα της εξεταστικής θα αναφέρονται συγκεκριμένα ονόματα πολιτι­κών καθώς και η εμπλοκή τους στο σκάνδαλο.
 
 
Συσκέψεις
 
Τις δυο τελευταίες εβδομάδες στην κυβέρνη­ση γίνονται αλλεπάλληλες συσκέψεις γι’ αυτό το θέμα. Την περασμένη Δευτέρα μάλιστα στη Βου­λή, υπό την προεδρία του Γ. Παπανδρέου, συνα­ντήθηκαν οι Χ. Καστανίδης, Γ. Παπακωνσταντί-νου, Γ. Ραγκούσης και οι συνεργάτες του πρωθυ­πουργού Ν. Αθανασάκης και Ρ. Βάρτζελη, για να συζητήσουν τη στάση του ΠΑΣΟΚ.
 
Όποια πάντως κι αν είναι η επιλογή που θα κά­νουν οι ηγεσίες των κομμάτων, μία είναι η αλή­θεια. Άλλη μία εξεταστική επιτροπή δεν κατάφερε να φέρει εις πέρας το έργο της, παρ’ ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο των τε­λευταίων χρόνων, στο οποίο εμπλέκονται βου­λευτές και πρώην υπουργοί και των δυο μεγά­λων κομμάτων.
 
Το ναυάγιο και αυτής της επιτροπής δείχνει στην πραγματικότητα την πολιτική διαπλοκή και την ευθύνη που έχουν τα δυο μεγάλα κόμματα, τα οποία δεν αναζητούν την αλήθεια, παρά μό­νο θέλουν να αποτινάξουν από πάνω τους τυχόν ευθύνες εν ενεργεία στελεχών τους. Γι’ αυτό κά­ποιοι μιλούν για εσωκομματικά ξεκαθαρίσματα που στόχο έχουν την έξωθεν καλή μαρτυρία...
 
Παράλληλα, δεν πρέπει να ξεχνάμε μια βασι­κή «λεπτομέρεια». Δεν είναι δυνατόν, σε λίγο καιρό, με τη λειτουργία των φορολογικών δικαστηρίων και τις φυλακίσεις μικροεπιχειρηματιών ή το κλείσιμο καταστημάτων για ΦΠΑ, να δικαι­ολογηθεί ηθικά η «μεγάλη επιδρομή» με τρέχο­ντες πολιτικούς όρους. Αν όμως πρώτα έχουν μπει, έστω και μια μέρα, στη φυλακή πέντε - έξι πολιτικοί και άλλοι τόσοι επιχειρηματίες, ώστε να φαίνεται ότι και το πολιτικό σύστημα κάνει ένα είδος «αυτοκάθαρσης», τότε στην κυβέρ­νηση ελπίζουν ότι θα περάσει ευκολότερα στην κοινωνία το ανελέητο φοροκυνηγητό που έρχε­ται οσονούπω. Για να δούμε...
 
pontiki
Σχόλια
Προσθήκη νέουΑναζήτηση
Μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να γράψουν σχόλια!

Copyright (C) 2007

Αυτό το κείμενο εκτυπώθηκε από το hellenicvoiceny.com, στη διεύθυνση
: http://www.hellenicvoiceny.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6106&Itemid=33

 
< Προηγ.   Επόμ. >

Σχετικα Αρθρα

Currently no polls available to vote
Currently no polls available to vote